Unc0ver Jailbreak trực tiếp cho mọi iPhone iOS 11.0 -14.3 – 15.4chứng chỉ mới ! GBox Pro★ Unc0ver vừa được cập nhật hỗ trợ Jailbreak cho tất cả các iPhone đang sử dụng iOS từ 11.0 tới 14.8
Danh sách các iOS chi tiết bao gồm:
– iOS 14.3 / iOS 14.2.1 / iOS 14.2 / iOS 14.1 / iOS 14.0.1 / iOS 14 / iOS 13.7 / iOS 13.6.1 / iOS 13.6 / iOS 13.5.1 / iOS 13.5.5 Beta 1 / iOS 13.5 / iOS 13.4.1 / iOS 13.4
– iOS 13.3.1 / iOS 13.3 / iOS 13.2.3 / iOS 13.2 / iOS 13.1.3 / iOS 13.1.2 / iOS 13.1.1 / iOS 13.1 / iOS 13
– iOS 12.5.1 / iOS 12.5 / iOS 12.4.9 / iOS…

15 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 iPhone Tuner - WordPress Theme by WPEnjoy